3. Kā mums ir jāmācās Dieva Vārds?Tu redzi Karls Olafs Rozeniuss arhīvu

Nepalaist garām

“Svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot atrod nomodā.” [Lk.12:37]

Nepalaist garām

Lasīt tālāk »Nepalikt jaņos

Neviens, kas uz Viņu paļaujas, nepaliks kaunā (Rom.10:11).

Lasīt tālāk »


Cik daudz ciešanu vajag dvēseles glābšanai?

“Tēvs, ja Tu gribi, ņem šo biķeri no Manis, tomēr ne Mans, bet Tavs prāts lai notiek!” [Lk.22:42]

Cik daudz ciešanu vajag dvēseles glābšanai

Lasīt tālāk »


Vecais un jaunais cilvēks

Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām [Gal.5:24].

Lasīt tālāk »


Dievs mums nedara pēc mūsu grēkiem

Tad nu nāciet, turēsim tiesu, saka Tas Kungs. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs (Jes.1:18).

Lasīt tālāk »