16. Ko Dievs vēlas mums teikt ar pirmo bausli?Tu redzi Karls Olafs Rozeniuss arhīvu

Ilūzija

“Jo es pats nesaprotu, ko daru; jo nevis to, ko gribu, es daru, bet, ko ienīstu, to es daru.” [Rom.7:15]

Ilūzija

Lasīt tālāk »Pieaugt

Žēlastība un miers lai jums ir bagātīgi Dieva un mūsu Kunga Jēzus atziņā (2.Pēt.1:2).

Lasīt tālāk »


Remdenība

Tā kā tu esi remdens, ne auksts, ne karsts, Es tevi izspļaušu no Savas mutes (Atkl.3:16).

Lasīt tālāk »


Nepalaist garām

“Svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot atrod nomodā.” [Lk.12:37]

Nepalaist garām

Lasīt tālāk »


Nepalikt jaņos

Neviens, kas uz Viņu paļaujas, nepaliks kaunā (Rom.10:11).

Lasīt tālāk »