150. Ko Dievs ir darījis zināmu par Viņa personu darbiem?Tu redzi Karls Olafs Rozeniuss arhīvu

Nevienam cilvēkam nav tiesību saīsināt otra cilvēka dzīvi

“Tev nebūs nokaut.” [2.Moz.20:13].

Nevienam cilvēkam nav tiesību saīsināt otra cilvēka dzīvi

Lasīt tālāk »Dieva apsolījumi

“Ar to Viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus.” [2.Pēt.1:4]

Dieva apsolījumi

Lasīt tālāk »


Svētīgais miers

“Ja iespējams, no savas puses, turiet mieru ar visiem cilvēkiem.” [Rom.12:18]

Svētīgais miers

Lasīt tālāk »


Upura svinēšana

“Ņemiet, ēdiet. Tā ir Mana miesa, kas par jums top dota; to dariet, Mani pieminēdami”. [1.Kor.11:24]

Upura svinēšana

Lasīt tālāk »


Neredzīgie

“Jo Tas Kungs ir izlējis pār jums dziļa miega garu un aizdarījis jūsu acis.” [Jes.29:10]

Neredzīgie

Lasīt tālāk »