185. Kādos dažādos stāvokļos Jēzus ir savā pestītāja misijā?Tu redzi Karls Frederiks Vislofs arhīvu

Šaurais atgriešanās ceļš

Pēc tam kad Jānis bija nodots, Jēzus nāca uz Galileju un sludināja Dieva evaņģēliju, sacīdams: “Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu atnākusi! Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju.” [Mk.1:14-15]

Šaurais atgriešanās ceļš

Lasīt tālāk »Kāpēc Bībelei var uzticēties

Jo pats Dāvids ir sacījis Svētā Gara spēkā: Tas Kungs ir sacījis uz manu Kungu: sēdies pa Manu labo roku, iekams Es Tavus ienaidniekus lieku par pameslu Tavām kājām. (Mk.12:36)

Kāpēc Bībelei var uzticēties

Lasīt tālāk »


Labs līdzeklis pret stresu

Kad man ir daudz sirdēstu, tad Tavs mierinājums arvien iepriecina manu dvēseli. (Ps. 94:19)

Lasīt tālāk »


Cik patiesa liecība

No sirds pilnības mute runā. [Mt.12:34]

Cik patiesa liecība

Lasīt tālāk »


Apsver vai ne… Doties Misijā?

Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: “Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt.” (Mt.2:1-2)

Apsver vai ne... Doties Misijā?

Lasīt tālāk »