202. Ko Jēzus augšāmcelšanās nozīmē tev?Tu redzi Karls Frederiks Vislofs arhīvu

Dieva brālis

Jēzus viņai saka: “Neaizskar Mani, jo Es vēl neesmu aizgājis pie Tēva; bet ej pie Maniem brāļiem un saki tiem: Es aizeimu pie Sava Tēva un jūsu Tēva, pie Sava Dieva un jūsu Dieva.” (Jņ. 20:17)

Lasīt tālāk »Kur tie mani talenti?

Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saaicināja savus kalpus un no tiem savu mantu, un vienam viņš deva piecus talentus, otram divus un trešam vienu, katram pēc viņa spējām, un pats tūdaļ aizceļoja. (Mt.25:14-15)

Lasīt tālāk »


Šajā pasaulē viss mainās

Zāle nokalst, puķe novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi! [Jes.40:8]

Šajā pasaulē viss mainās

Lasīt tālāk »


Redzi, …ierakstīti debesīs

Redziet, Es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums paklausa, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. (Lk.10:19-20)

Lasīt tālāk »


Nav labuma no manis vairs

Ielūzušu niedri viņš nenolauzīs, un kvēlojošu degli viņš neizdzēsīs; uzticīgi Viņš darīs zināmu tiesu pēc patiesības. (Jes.42:3)

Lasīt tālāk »