297. Kas veic kristību?Tu redzi Karls Frederiks Vislofs arhīvu

Iepriekš bija labāk!

Kāpēc Tu mani esi sūtījis? [2.Moz.5:22]

Iepriekš bija labāk

Lasīt tālāk »Kā sirds ietilpina sevī ko lielāku par visumu?

Es dzīvoju augšā un svētnīcā un pie tiem, kam sagrauzts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi sagrauztiem. (Jes. 57:15)

Lasīt tālāk »


Uzdrīksties brīdināt draugus no briesmām!

Bērni, lai neviens jūs nemaldina: kas dara taisnību, ir taisns, tā kā Viņš ir taisns. (1.Jņ.3:7)

Lasīt tālāk »


Līgums ar Dievu

Šķirstā izglābās nedaudzas, proti, astoņas, dvēseles cauri ūdenim. Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābj. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūgšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos. (1.Pēt.3:20-21)

Lasīt tālāk »


Kas ir jāupurē kristietim?

Nesīsim tad caur Viņu slavas upuri Dievam vienumēr, tas ir, lūpu augli, kas Viņa Vārdu slavē. Neaizmirstiet labu darīt un dāvanas dot, jo tādi upuri Dievam labi patīk. [Ebr.13:15-16]

Kas ir jāupurē kristietim?

Lasīt tālāk »