2. Kas ir Mazais Katehisms?Tu redzi Karls Frederiks Vislofs arhīvu

Izlīguma dāvana

Un [Ēzavs] sacīja: “Kas tas tev par pulku, ko es esmu sastapis?” Un [Jēkabs] atbildēja: “Lai atrastu labvēlību tavās acīs, mans kungs.” (1.Moz.33:8)

Lasīt tālāk »Lielu pārsteigumu diena

“Tad taisnie atbildēs Viņam un sacīs: Kungs, kad mēs esam Tevi redzējuši izsalkušu un Tevi paēdinājuši? Vai izslāpušu un Tevi dzirdinājuši? Kad mēs esam Tevi redzējuši kā svešinieku un Tevi uzņēmuši? Vai pliku un Tevi apģērbuši? Kad mēs esam Tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie Tevis?” [Mt.25:37-39]

Lielu pārsteigumu diena

Lasīt tālāk »


Taisnošanas mācība un katoļu un luterāņu vienība

Gadu desmitiem ilgi ir norisinājusies diskusija starp luterāņiem un katoļiem par taisnošanas mācību. Diskusija ir noslēgusies ar pārliecību, ka nu mēs stāvam viens otram daudz tuvāk, nekā mēs bijām domājuši. Un mūsu priekšā ir jauns dokuments ­ Pasaules Luterāņu Federācijas un Pāvesta kristīgās vienības veicināšanas padomes Kopīgā deklarācija. Tur apliecināts, ka lielā mērā ir sasniegta vienprātība. Zināmas kardinālas atšķirības vēl ir palikušas, bet kopīgā luterāņu — katoļu deklarācija apgalvo, ka šo atšķirību nav vai tām nevajadzētu būt tādām, kas šķirtu baznīcas. Tagad baznīcas tiek lūgtas izvērtēt un, cerams, arī apstiprināt, šo vienprātību, kuru komisija esot pamatojusi.

Taisnošanas mācība un katoļu un luterāņu vienība

Lasīt tālāk »


Ne priekš garīguma pārpilnajiem

Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu valstība. (Mt.5:3)

Ne priekš garīguma pārpilnajiem

Lasīt tālāk »


Ticu uz Dievu, bet paļaujos uz sevi = Muļķoju sevi, jo neticu Dievam

Un Asa piesauca To Kungu, savu Dievu, un sacīja: “Ak, Kungs! Neviena nav kā vienīgi Tu cīņā starp to, kam ir daudz spēka un kuram nav nekādu spēka.” (2. Lku. 14:10)

Lasīt tālāk »