244. Ko Bībele māca par miesas augšāmcelšanos?Tu redzi Karls F. V. Valters arhīvu

Skaidra mācība un atziņa ir par brīvu dotas dievišķās žēlastības dāvanas

Es pateicos Dievam vienumēr jūsu dēļ par žēlastību, kas jums ir dota Kristū Jēzū, jo ar Viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās viscaur vārdos un atziņā. [1.Kor.1:4-5]

Lasīt tālāk »Nemitīgais un noderīgais prieka un skumju cikls šajā pasaulē

Dziediet Tam Kungam, jūs Viņa svētie, daudziniet Viņa svēto piemiņu! Viņa dusmas pastāv tikai īsu mirkli, bet Viņa labais prāts visu mūžu. Vakaram kā viešņas nāk līdzi asaras, bet jaunais rīts ir atkal pilns gaviļu. (Ps.30:5-6)

Lasīt tālāk »


Kāpēc Dievs steidz paņemt mūsu kristītos bērnus prom no šīs pasaules?

Jo Kungam bija patīkamam viņa dvēsele, ko tādēļ aizsauca ar steigu prom no ļaunā vidus. [Sal.Gud.4:14]

Lasīt tālāk »


Bībeles izplatīšana dzimtajās valodās ir Dieva darbs

Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani! [Jņ.5:39]

Lasīt tālāk »


Kristus kuģis Galilejas jūrā – mūsdienu baznīcas attēls

Jēzus iekāpa laivā, un Viņa mācekļi Viņam sekoja. Pēkšņi jūrā izcēlās liela viļņošanās, tā ka viļņi vēlās pāri laivai; bet Jēzus gulēja. Tie piegājuši viņu modināja, saukdami: “Kungs, glāb mūs, mēs ejam bojā!” Jēzus tiem saka: “Kāpēc esat tik bailīgi, jūs mazticīgie?” Tad piecēlies viņš apsauca vējus un jūru, un viss norima. Bet cilvēki izbrīnā jautāja: “Kas viņš tāds ir, ka gan vēji, gan jūra viņam paklausa?” [Mt.8:23-27]

Lasīt tālāk »