278. Ko Svētajā Lūgšanā Kungs Kristus māca mums ar vārdiem "mūsu maize"?Tu redzi Karls F. V. Valters arhīvu

Tēzes par Baznīcu

I Baznīca šī vārda tiešajā nozīmē ir svēto sadraudze [Gemeinde], kas ir visu to summa, kuri ir tikuši Svētā Gara ar Evaņģēliju aicināti [izsaukti] ārā no pazudušās un nolādētās cilvēces, kuri patiesi tic Kristum un caur šo ticību ir tikuši svētdarīti un iekļauti Kristū.

Tēzes par Baznīcu

Lasīt tālāk »Par attaisnošanas doktrīnu [2.daļa]

Lasi arī pirmo daļu

VI Tēze
Žēlastību, piedošanu, taisnību, dzīvību un pestīšanu ikvienam, kas atkal iegūta ar Kristus pestīšanas darbu, Dievs sniedz žēlastības līdzekļos. Evaņģēliskais apsolījums, ko sevī nes Evaņģēlija vārds un svētie Sakramenti, nav tukša skaņa vai apsolījums bez satura, bet spēkpilns paziņojums [Darreichung], kas sniedz visus labumus, kurus Dievs apsolījis savā žēlastības vārdā.

Lasīt tālāk »


Par attaisnošanas doktrīnu [1.daļa]

Šīs tēzes mani pamudināja publicēt tas apstāklis, ka attaisnošanas doktrīnas nozīmi nav iespējams pārvērtēt, jo žēlastības Evaņģēlija spēks ne tikai dāvā Kristus taisnību un mūžīgo dzīvību, bet arī atspīd kā gaisma, kas sniedz izpratni par Dieva atklāto kristīgo mācību kopumā [2.Kor.4:6]. Bez ticības taisnības un šī primārā ticības artikula pareizas saprašanas Svētie Raksti paliek tikai kā “aizslēgta grāmata”, ap kuru pulcējas dažnedažādi cilvēku viedokļi un domas, jo “neviena praviešu mācība rakstos nav patvaļīgi iztulkojama.” [2.Pēt.1:20]

Lasīt tālāk »


Par slēgtu dievgaldu [2.daļa]

» 1.daļu lasi šeit

9.TĒZE
Svētajā Vakarēdienā Kristus miesa un asinis ir patiesi klātesošas, izdalītas un katra tā dalībnieka saņemtas. Tādēļ Svētais Vakarēdiens nevar tikt sniegts nevienam, kas neapliecina ticību šim noslēpumam [sakramentam] bez nopietna [mokoša] grēka.

Lasīt tālāk »


Par slēgtu dievgaldu [1.daļa]

1.TĒZE
Patiesā redzamā baznīca absolūtā nozīmē, kā arī katra tās daļa, ir baznīca, kurā Dieva vārds tiek sludināts skaidri un sakramenti tiek pārvaldīti saskaņā ar Kristus iestādījumu.

Lasīt tālāk »