170. Ko tu nobeigumā apliecini ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?Tu redzi Karls F. V. Valters arhīvu

Kristīga laulība – visbrīnišķīgākā draudzības saite

Un Dievs Tas Kungs sacīja: “Nav labi cilvēkam būt vienam; Es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam.” [1.Moz.2:18]

Kristīga laulība - visbrīnišķīgākā draudzības saite

Lasīt tālāk »Pasludinājums no debesīm attiecas arī uz mums

“Neraudi! Redzi, uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās septiņus zīmogus.” [Atkl.5:5]

Pasludinājums no debesīm attiecas arī uz mums

Lasīt tālāk »


Pravieša divkāršās žēlabas attiecas arī uz mūsu tautu

Ak, Kungs! Vai Tavas acis neraugās uz uzticību un patiesību? Tu tos gan siti, bet tie nejūt sāpes; Tu tos bargi pārmācīji, bet tie nelabojas; tie apcietinājuši savu pieri vairāk nekā akmeni un negrib atgriezties. [Jer.5:3]

Lasīt tālāk »


Kāpēc mēs nekad nedrīkstam un nevaram atteikties no Baznīcas cīņas par skaidro mācību?

Mīļie, tā kā man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopējo pestīšanu, tad sirds mani spieda jūs pamācīt šinī rakstā turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta. [Jūd.3]

Lasīt tālāk »


Ko mums mācīties no tā, ka šodien tik daudzi vairs netic Svētajiem Rakstiem?

No šī brīža daudzi Viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja Viņam līdzi. Tad Jēzus sacīja tiem divpadsmit: “Vai arī jūs gribat aiziet?” Sīmanis Pēteris Viņam atbildēja: “Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka Tu esi Dieva Svētais.” [Jņ.6:66-69]

Ko mums mācīties no tā, ka šodien tik daudzi vairs netic Svētajiem Rakstiem?

Lasīt tālāk »