123. Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?Tu redzi gviclo arhīvu

Mācība par Jaunavu Mariju [2.daļa]

« Lasiet 1.daļu

Turpinājumā aplūkosim ikonu pielūgšanas un dievišķošanas praksi Latvijas Pareizticīgajā baznīcā. Lai arī to mēdz dēvēt par godināšanu, tomēr praksē tas izpaužas ne tikai kā pielūgšana, bet kā Pirmā baušļa pārkāpums – ļaudis savu cerību, ticību un paļāvību vērš uz tieši uz personificētu ikonu, no kuras sagaida brīnumus un palīdzību. Tas ir bīstams ceļš, kas laupa vienīgi Dievam pienākošos godu, kā arī ieved ticīgos viltus paļāvībā.

Paši Jaunavas Marijas ikonu nosaukumi skaidri izsaka ar to saistīto cerību un praksi, piemēram, Atbrīvotāja; Ātrā Palīdze; Bojā gājušo Atradēja; Ciešanu; Dzīvību Nesošais Avots; Dziedinātāja; Grēciniekiem Palīdze; Ļaunu siržu Mīkstinātāja; Negaidīts Prieks; Visu noskumušo Iepriecinātāja; utml.

Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra stāsts par Tihvinas brīnumdarošo Dievmātes ikonu skaidri parāda dziļos maldus, kur baznīcu novedis 1.baušļa pārkāpums.

Lasīt tālāk »Trešajā svētdienā pēc Kristus augšāmcelšanās svētkiem

“Vēl mazu brīdi, un jūs Manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani atkal redzēsit.” Tad daži no Viņa mācekļiem runāja savā starpā: “Ko Viņš grib teikt ar šiem vārdiem: mazu brīdi, un jūs Manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani redzēsit, un: Es aizeju pie Tēva?” Tie sacīja: “Ko Viņš ar to grib teikt: mazu brīdi? – Mēs nesaprotam, ko Viņš runā!” Jēzus noprata, ka tie gribēja Viņam jautāt, un sacīja viņiem: “Vai par to jūs spriežat savā starpā, ka Es sacīju: mazu brīdi, un jūs Manis neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani redzēsit? Patiesi, patiesi Es jums saku: jūs raudāsit un sērosit, bet pasaule priecāsies; jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā. Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt; bet, kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemin savas bēdas aiz prieka, ka cilvēks nācis pasaulē. Arī jums tagad ir skumjas. Bet Es jūs atkal redzēšu; tad jūsu sirds priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems. Tanī dienā jūs Mani vairs nejautāsit. [Jņ.16:16-23]

Lasīt tālāk »


Johann Michael Altenberg: Tu, mazais pulciņ, nebīsties

Tu, mazais pulciņ, nebīsties, Kad ienaidnieks tev uzmācies
Un draud no visām malām, Un sauc, ka tev būs bojā iet.
Tik turi savu kroni ciet’ Un pastāvi līdz galam!

Lasīt tālāk »


Pilnīgi atklāti Nr.3

Šī apliecība tika nolasīta pirtī četrus mēnešus pēc Pilnīgi atklāti Nr.2 publicētā raksta. Šeit mēs redzam pavisam citu nostāju. Tā vairs nav teorētiska izziņa, kā Pilnīgi atklāti Nr.1, vai komformisma pilna kā Pilnīgi atklāti Nr.2. Šeit tiek aicināts saukt lietas īstajos vārdos un nemānīt pašiem sevi, jo tas ir bīstami.

Sakarā ar to, ka raksts tika lasīts, tad, lai nerastos lieki pārpratumi lietojot vārdu baznīca, kam latviešu valodā ir vairākas nozīmes, autors ar vārdu Baznīca apzīmēja Kristus asinīs šķīstīto Kristus līgavu [Una Sancta], ar vārdu organizācija – vietējo draudžu apvienību, bet ar vārdu uzņēmums – senbaznīcu.

Patīkamu lasīšanu un svētīgu pārdomāšanu.


e-ntuziasti [no kreisās: talyc, Roberto un gviclo]

Lasīt tālāk »


Kaspars Dimiters: Dziesma liekajiem

Es dziedu un eju un izeju nabagiem cauri
Viņiem nav nekā – uz trijiem viena aura

Tie ir mani vienkāršie ļaudis kas savās sāpēs dzied
Es aicinu jūs līdzi caur pasaules nabagiem iet

Lasīt tālāk »