215. Ko līdz ar ticību tevī vēl ir modinājis Svētais Gars?Tu redzi Dr. Mārtiņš Luters arhīvu

Mana vaina, mana vaina…

Vienīgi Tevis priekšā es esmu grēkojis. [Ps.51:6]

Lasīt tālāk »Tam jānotiek!

Viņš runāja, un tā notika; Viņš pavēlēja, un viss radās. [Ps.33:9]

Lasīt tālāk »


Mazais ganāmais pulciņš

“Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību!” [Lk.12:32]

Mazais ganāmais pulciņš

Lasīt tālāk »


Īsta Dieva slavēšana Garā

Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu manu Pestītāju. [Lk.1:46-47]

īsta Dieva slavēšana Garā

Lasīt tālāk »


Iedrošinājums draugam

Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic! [Jņ.20:29]

Lasīt tālāk »