32. Kas ir ļauna vēlēšana?Tu redzi Dr. Mārtiņš Luters arhīvu

Iepazīt Dievu

Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva, kā vien caur Mani. [Jņ.14:6]

Lasīt tālāk »Panesot vājāko

Brāļi, ja arī kāds cilvēks ir pienākts kādā pārkāpumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgrieziet tādu uz pareiza ceļa ar lēnprātīgu garu. [Gal.6:1]

panesot vājāko

Lasīt tālāk »


Dievs, Svētais Gars, nāc

Dievs, Svētais Gars, nāc,
Lai apskaidrots top ļaužu prāts;
Un pildi mūs kā zinādams
Ar žēlastības dāvanām.

Mariņa Lutera baznīcas dziesma: Dievs, Svētais Gars, nāc

Lasīt tālāk »


Ne kurmjiem, ne sikspārņiem

Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. [Ps.119:105]

Lasīt tālāk »


Ļauna doma = ligzda

Nav mūsu spēkos liegt putniem lidot virs mūsu galvām, bet mūsu spēkos ir neļaut tiem vīt ligzdas uz mūsu galvām.

Lasīt tālāk »