134. Kādās divas daļās varam iedalīt grēku?Tu redzi Dr. Mārtiņš Luters arhīvu

Ciešanas ir labākā dāvana

“Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi… Arī jums tagad ir skumjas. Bet Es jūs atkal redzēšu; tad jūsu sirdis priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems.” [Jņ.16:21–22]

Ciešanas ir labākā dāvana

Lasīt tālāk »Starp pārdrošību un izmisumu

Redzi šeit kopā: Dieva laipnību un bardzību! Bardzību pret tiem, kas krituši, laipnību pret tevi, ja tu tikai paliksi uzticīgs šai laipnībai. [Rom.11:22]

Lasīt tālāk »


[Ne]miers, ko visi grib

Mēs esam uzzinājuši, ka šis vīrs ir bīstams cilvēks un nemiera cēlējs visu jūdu vidū visā pasaulē. [Ap.d.24:5]

Lasīt tālāk »


Krusta koka augļi

Bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst. [1.Moz.2:17]

Kas bauda Manu miesu un dzer Manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība. [Jņ.6:54]

Lasīt tālāk »


Dievs, mūsu Tēvs, kas debesīs

Dievs, mūsu Tēvs, kas debesīs, Mums visiem esi mācījis,
Lai mīlestībā dzīvojam, Ik dienas Tevi pielūdzam.
Dod, ka no sirds mēs, mīļais Dievs, Kā Tavi bērni lūdzamies!

Dievs, mūsu Tēvs, kas debesīs

Lasīt tālāk »