105. Kas mums, septītā baušļa ietvaros, ir īpaši jāpatur prātā?Tu redzi Dr.Mārtiņš Hemnics arhīvu

Par kristīgo Baznīcu

KUR ŠEIT, ZEMES VIRSŪ, ATRODAS ĪSTA KRISTĪGĀ BAZNĪCA, UN KĀ TO VAR PAZĪT?

Kristīgās Baznīcas īstā pazīme nav tā, ka tur sanāk lielākais pūlis (Mt. 7, Lk. 7), nedz arī tā, ka tur atrodas visvarenākie, visgudrākie un visdižākie (1. Kor. 2). Arī tā ne vienmēr ir īstā, patiesā kristīgā Baznīca, kas nes šo titulu un vārdu vai arī atrodas oficiālā [valsts atzītā] kalpošanā, kā to pierāda notikumi ar praviešiem, Kristu un apustuļiem. Nepietiek arī ar to vien, ka saka: tie ir vecaju likumi (Mt. 5, 15). Bet šeit, zemes virsū, īstas, patiesas kristīgās Baznīcas pazīmes ir šādas: tajā tīri un skaidri, bez viltus tiek mācīts Dieva vārds (Jņ. 10, Ef. 2. un 4, 2. Kor. 2, 2. Tim. 1); saskaņā ar Dieva vārdu tiek paturēti vai atlaisti grēki (Mt. 16, Jņ. 20); sakramenti tiek lietoti pēc Dieva kārtības un iestādījuma (Mt. 28); ļaudis lieto sakramentus (Mk. 16, 1. Kor. 10, un 12), klausās Dieva vārdu (Jņ. 10.), pieņem (1. Tes.1, 1. Kor. 15) un atzīst to (Mt. 10), seko tam (Jņ. 10), un piesauc Dievu tā, kā to māca Viņa vārds (Lk. 19, 1. Kor. 1, Ps. 29). Uz šī pamata tiek celts gan zelts, gan salmi – bet kur šis pamats ir un paliek, tur Dievam ir Viņa Baznīca (1. Kor. 3, 1. Ķēn.19).

Lasīt tālāk »Par pastaro tiesu un šķistītavu

KĀDS IR TICĪBAS PIEPILDĪJUMS UN KĀDS IR NETICĪBAS GALA IZNĀKUMS?

Ticības piepildījums ir dvēseļu pestīšana (1.Pēt.1:3) un mūžīgā dzīvība (Jņ.3); bet neticības gala iznākums ir mūžīgā pazudināšana (Mk.16, 2.Tes.1). Šajā dzīvē mēs esam pestīti, taču cerībā (Rom.8, 2.Kor.5). Gan ticības piepildījums, gan neticības gala iznākums pilnīgi un galīgi tiks atklāts laiku beigās, kad Kristus nāks tiesāt no debesīm (1.Pēt.1, 2.Tes.1). Tad taisnie ieies mūžīgajā dzīvībā, bet netaisnie – mūžīgajās mokās (Mt.25, Jņ.5).

Lasīt tālāk »


Nāves grēks vai ikdienišķais

Par to kā atšķiras peccati moralis et venialis. kurus parasti sauc par nāves grēkiem, un ikdienišķie grēki.

Lasīt tālāk »


Par vārdu “atgriešanās”

Ko Rakstos nozīmē vārds “atgriešanās”?

Lasīt tālāk »