354. Kādēļ Vakarēdiena sakraments jābauda cienīgi?Tu redzi Dr.Mārtiņš Hemnics arhīvu

Par Svētajiem Rakstiem

KUR MĒS IEMANTOJAM UN ATRODAM DIEVA VĀRDU? VAI MUMS IR JĀGAIDA JAUNA GARA ATKLĀSME UN UZ JAUNA DIEVA PARĀDĪŠANĀS?

Dievs jau sen dažādos veidos ir atklājis savu vārdu, Dievs ir atklājies pats, caur savu Garu Viņš ir vadījis svētos, devis tiem savu vārdu un runājis ar viņu muti. Visbeidzot Viņš ir runājis caur Kristu un saviem apustuļiem (Ebr. 1, 2. Pēt. 1, 2. Tim. 3, Lk.1). Bet mums Dievs nav licis gaidīt šādu atklāsmi un parādīšanos. Nākamo paaudžu dēļ Viņš ir licis šo savu atklāto vārdu caur praviešiem un apustuļiem ietvert noteiktos Rakstos un ir saistījis pie tiem savu Baznīcu – tā nu, ja kāds grib zināt, pārliecināties un pierādīt, kurš ir Dieva vārds, tad pierādījumam jāskan: tā ir rakstīts, tā vēsta Raksti.

Lasīt tālāk »Par īsteno, seno ticību

VAI BAZNĪCĀ JĀIEVIEŠ ARĪ KĀDA JAUNA MĀCĪBA VAI JĀPIEŅEM KĀDA JAUNA TICĪBA?

Nekādā gadījumā. Jo kā ir viens Dievs, tā ir arī viena ticība (Ef. 4), un tā ir vienīgā, patiesā, mūžsenā ticība (2. Kor. 5), kura nāk no pareizās, senās mācības un kura ir patiesajā, senajā katoliskajā [vispārējā] Baznīcā. Jo – Dievs, vārds, ticība, Baznīca un pestīšana – tas viss ir saistīts savā starpā.

Lasīt tālāk »


Par Dieva bauslību vispār

KAS IR DIEVA BAUSLĪBA?

Tā ir Dieva dota mācība, kura parāda un norāda, kādiem mums ir jābūt, ko Dievs grib, lai mēs darām un ko – lai nedarām.

Lasīt tālāk »


Par desmit baušļiem

KO DOMĀ VAI SAPROT AR BAUSLĪBU TAD, KAD JAUNAJĀ DERĪBĀ TO SLUDINA UN MĀCA KRISTIEŠIEM?

Ar to saprot desmit baušļus. Jo, kad Kristus un Pāvils piemin bauslību, tad viņi ar to domā desmit baušļus (Mt. 5, 19, Lk. 10, Rom. 7, 13).

Lasīt tālāk »


Par grēku

KAS DIEVA PRIEKŠĀ IR GRĒKS?

Viss, kas ir pret Dieva likumu jeb desmit baušļiem; ne vien tas, kas ārēji un iekšēji notiek pret to darbos, bet arī tas, kas mūsu dabā nav saskaņā un ir pret Dieva likumu (Rom. 3 un 7).

Lasīt tālāk »