53. Par ko Dievs runā otrās plāksnes baušļos?Tu redzi Dr. J. Konrāds Dītrihs arhīvu

Dieva likumu optimizācija

Kuras ir identiskas lietas pirmajā bauslī?

Lasīt tālāk »Pareizākie baušļi

Kāpēc Dieva svētie desmit baušļi netiek uzskaitīti, tā kā tos Tas Kungs uzrakstīja uz akmens plāksnēm un lika Mozum pasludināt tautai?

Lasīt tālāk »


Mīlēšana un bijāšana

Kāpēc Luters katra baušļa izskaidrojumu iesāk ar vārdiem: “Mums būs Dievu bīties un mīlēt”?

Lasīt tālāk »


Dieva vislielākā vēlme

Kas turpretī pirmajā bauslī tiek no mums gaidīts?

Lasīt tālāk »


Galvenais aizliegums kristiešiem

Kas tiek aizliegts ar pirmo bausli?

Lasīt tālāk »