342. Kas ir atklāta grēcinieka bikts?Tu redzi Dītrihs Bonhēfers arhīvu

Evaņģēlijs nav lēts ticības mierinājums

Krusts nav neveiksme un smags liktenis, bet tas ir ciešanas, kas rodas vienīgi no vienības ar Jēzu Kristu.
Krusts nav nejaušība, bet nepieciešamas ciešanas.
Krusts nav ar dabisko eksistenci saistītas ciešanas, bet gan ciešanas, kas saistītas ar kristieša esamību.

Lasīt tālāk »Dievs, es saucu uz Tevi

Dievs es saucu uz Tevi rīta agrumā
Palīdzi man lūgt un sakopot manas domas
Es nevaru to viens pats

Dievs, es saucu uz Tevi

Lasīt tālāk »