51. Kādēļ Dievs vēlas, lai mēs turētu Viņa Vārdu?Tu redzi Dītrihs Bonhēfers arhīvu

Dedzīga mīlestība un dedzīgs naids

Mans draugs, kāpēc tu esi atnācis? [Mt.26:49]

Dedzīga mīlestība un dedzīgs naids

Lasīt tālāk »Zem krusta

“Mums ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu” (Rom.5:1). Tā beigusies arī Dieva cīņa pret mums.

Zem krusta

Lasīt tālāk »


Jēzus uzņemas cilvēku parādus

Jēzus nevēlas uz cilvēku rēķina būt vienīgais pilnīgais, nevēlas kā vienīgais bezvainīgais noskatīties lejup uz cilvēci kas grimst zem parādu nastas, nevēlas, lai pāri sabrukušās cilvēcības drupām triumfētu kāda cilvēku ideja.

Jēzus uzņemas cilvēku parādus

Lasīt tālāk »


Kas mūs atšķir no sektām un pārējām reliģijām?

Mūsu sirds vienmēr vēlas mist vienīgi starp draugiem, taisnīgajiem un cienījamajiem. Bet Jēzus Kristus bija savu ienaidnieku vidū. Viņš vēlējās būt tieši tur. Un tur būtu jābūt arī mums.

Lasīt tālāk »


Bezdarbīga gaidīšana un trula noskatīšanās?

Jārēķinās ar to, ka lielākā daļa cilvēku gudri kļūst vienīgi gūstot pieredzi pie savas paša miesas.

Tā var izskaidrot, pirmkārt apbrīnojamo lielākās daļas cilvēku nespēju uz jebkurā veida preventatīvu rīcību, cilvēks vēl arvien tic izkļūt no bīstamības, līdz beidzot ir par vēlu.

Lasīt tālāk »