117. Ko Dievs vēlas mums teikt ar vārdiem: "Es, tavs Kungs un Dievs"?Tu redzi Dītrihs Bonhēfers arhīvu

Pretruna starp domāšanu un sacīšanu

Parastā definīcija, saskaņā ar ko, apzināta pretruna starp domāto un sacīto ir meli. Ir pilnīgi nepietiekoša. Tajā iekļautos arī, piemēram, visnevainīgākais aprīļa joks.

Lasīt tālāk »Būt pasaulei par piedauzību

Svētīgi ir tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo tādiem pieder Debesu valstība. [Mt.5:10]

Get FlashPlayer

Lasīt tālāk »


Gribi redzēt Dievu?

Kā mēs skatām Dievu?

Mēs visi zinām tādus mūsu dzīves brīžus, kuros mēs apnīkam paši sev, kuros mēs paši sev riebjamies, kuros mūsu acu priekšā nostājas, cik nožēlojami un vāji mēs vadām mūsu dzīves.

Lasīt tālāk »


Laulību sprediķis

“…lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību.” (Ef.1:12)

Lasīt tālāk »


Kristietim nepieciešams kristietis

Kristietim ir nepieciešami citi kristieši, kuri viņam saka Dieva vārdu, kas nepieciešams vienmēr, kad viņš ir neziņā un izmisis, jo cilvēks pats sev nevar palīdzēt, nesagrozot patiesību.

Kristietim nepieciešams kristietis

Lasīt tālāk »