258. Par ko mēs varam lūgties un ko mums vajag lūgt?Tu redzi Aleksandrs Bite arhīvu

Luterisma anatomija [1.daļa - Mācības jeb doktrīnas ķermenis]

Visā Dieva radītajā pasaulē pastāv vienotas likumības, un viss, ko radījis Dievs, pastāv ciešā kopsakarībā ar visām pārējām lietām. Pat pašas lielākās lietas nevar pilnībā iztikt bez pašam mazākajām, un arī otrādi, pat ja tas vienas no otrām šķir šķietami nepārvarams laika, telpas, notikumu un neskaitāmu citu atšķirīgu, kādreiz pat pretrunīgu lietu veidots attālums. Lai gan cilvēks visu šo radīto lietu dziļo un tiešo vienotību labākajā gadījumā spēj nojaust tikai vispārīgās aprisēs, tomēr, sekodams šai apjausmai, viņš ir izveidojis to civilizāciju, kurā mēs dzīvojam.

Lasīt tālāk »Vai pārmetumi par Dieva dāvanu atmešanu ir pamatoti?

Mūsdienu dažādās “harizmātiskās” kustības bieži uzsver šo Gara dāvanu ārējo izpausmi kā absolūti nepieciešamu priekšnoteikumu, lai draudze varētu saukties par “patiesu draudzi” un tās locekļi par “patiesiem kristiešiem”. Radikālākās sektas uzsver, ka tikai tas kristietis ir īsts kristietis, ja viņam ir visas Pāvila 1.vēstulē korintiešiem pieminētās dāvanas. [12.nod.] Šādam uzskatam mēs nekur neatrodam pamatojumu Svētajos Rakstos, jo šādu prasību kristiešiem apustuļi nav izteikuši.

Lasīt tālāk »