306. Kā Svētā kristība dāvina mums mūžīgo svētlaimību?Tu redzi 1898.gada Dziesmu-grāmata arhīvu

Tu esi mana zvaigznite, Tu mana saule esi [75]

Kungs Jezus Krist, mans mīļakais, Tu mani turi vērā,
Tu mai mīļo, saldakais, Bez gala un bez mēra;
Dod, ka es kā tavs īpašums Tev vienumēr saderos,
Pie tev tveros,
Kad man kāds notikums Uziet, pie tev vien ķeros.

Lasīt tālāk »No Dieva neatstāšos [432]

No Dieva neatstāšos, Viņš man ar neatstās.
Pie viņa vien es glābšos Jebkādās grūtībās;
Viņš būs par palīgu, Viņš man dos visās vietās
Tās vajadzigas lietas, Nogriezīs trūkumu.

Lasīt tālāk »


Kad visi man atstātu [97]

Kad visi man atstātu, – Tu man ne-atstāji,
Ar mīlestibas prātu Tu mani piemini.
Tu par man grūtās mokas Un nāvi izcietis,
Un mani savās rokās Kā māte turejis.

Lasīt tālāk »


Alleluja, gods Dievam dots [260]

Tev Dievam Tēvam pateicam, Kas devis savam pulciņam
To debes-maiz’, ko saņemam, Caur to mēs mūžam dzīvojam.
Alleluja, gods Dievam dots! Tam pieder slav’ un mūžigs gods!

Lasīt tālāk »


Es Dievam lieku gādāt [421]

Es Dievam lieku gādāt Un visos darbos strādāt,
Kas vald’ ar spēcibu;
Tam būs iekš visām lietām Un visām vietu-vietām
Padomu dot un palīgu.

Lasīt tālāk »