317. Vai var [vai vajag] kristīties vēlreiz?


Augšāmcelšanās vai aizraušana?

1827.gadā mācītājs Dž.N.Darbijs izstājās no Īrijas baznīcas. Darbijs apgalvoja, ka atradis slepenu Bībeles mācību un nosauc to par “aizraušanu”. Šī maldu mācība vēsta, ka Kristus aizvedīs, vai ķermeniski pārvietos visus kristiešus uz debesīm, tādējādi aiztaupot tiem ciešanas un bēdas, kas aprakstītas Atklāsmes grāmatā. Pēc Darbija domām, kad šis ciešanu un bēdu laiks beigsies, Kristus atgriezīsies otrreiz, lai Tiesas dienai augšāmceltu pārējos.

Augšāmcelšanās vai aizraušana?


Darbija ideja par to, ka kristiešiem nebūs jāpiedzīvo visas šīs nelaimes “aizraušanas” dēļ, ir iespaidojusi vairākas sektas un kultus. Tomēr daudz nepatīkamāk ir tas, ka šī nepatiesā mācība tiek sludināta ik nedēļas vairākās protestantu baznīcās ASV un Eiropā. Darbija doktrīnas neīstā cerība ir maldinoša, jo Atklāsmes grāmatā “aizraušana” nav pieminēta! Patiesībā Atklāsmes grāmata māca, ka Dievs uzturēs savu tautu nelaimēs un, kad Tiesas dienā nāks Kristus, Viņš augšāmcels no mirušajiem vienlaicīgi gan ticīgos, gan neticīgos (Atkl.11:18; 20:11-15).

AUGŠĀMCELŠANĀS UN ATKLĀSMES GRĀMATA

Darbija herēzi izraisīja Atklāsmes grāmatas 20. nodaļas kļūdaina izpratne. Šī nodaļa stāsta par pirmo augšāmcelšanos (Atkl.20:5) un pēc tam apraksta otro mirušo augšāmcelšanās reizi Tiesas dienā (Atkl.20:12-13). No šī Darbijs kļūdaini secina, ka jābūt divām reizēm, kad notiek miesiskā augšāmcelšanās. Tā ir klasiska kļūda – viņš necentās salīdzināt 20.nodaļu ar citām Bībeles nodaļām, kas stāsta par augšāmcelšanos.

Piemēram, izlasot Jāņa evaņģēlija 5:25-29, Darbijs būtu sapratis, ka arī Jēzus apraksta divas augšāmcelšanās: garīgo un miesisko.

Vispirms Jēzus saka: “Nāk stunda un viņa ir jau klāt, kad mirušie dzirdēs Dieva Dēla balsi un, kas būs dzirdējuši, dzīvos” (Jņ.5:25). Ievērojiet – Jēzus saka, ka šī pirmā augšāmcelšanās notiek tagad. Grēks mums visiem ir nesis garīgu nāvi, mums šī jaunā dzīvība ir nepieciešama. Mums jāatdzimst garīgi! Kad mēs “dzirdam Dieva Dēla balsi” Kristībā (Rom.6:4-5; Kol.2:12) vai sludinātajā Evaņģēlijā (Kol.3:1), mēs saņemam šo jauno garīgo dzīvību, kuru Kristus apsolījis. Tā ir mūsu pirmā augšāmcelšanās – garīgā – no grēka nāves.

TIKAI VIENA MIESISKĀ ĶERMEŅA AUGŠĀMCELŠANĀS

Pēc tam Jēzus apraksta otru augšāmcelšanos – ķermeņa augšāmcelšanos. Tā notiks nākotnē, kad Kristus Tiesas dienā atgriezīsies un “visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa balsi un nāks ārā” (Jņ.5:28-29). Tad Kristus pateiksies savai tautai par uzticīgo kalpošanu, bet samaitātos Viņš nolādēs (Atkl.11:18; 20:11-15; Mt.13:40-43; 49-50; 25:31-34, 46; 1.Tes.4:14-5:11).

Lasot Atklāsmes grāmatas 20. nodaļu kontekstā ar pārējām Bībeles daļām, kuras vēsta par augšāmcelšanos, tās būtība kļūst skaidra. Pretstatā tam, ko par divām miesiskām augšāmcelšanās reizēm mācīja Darbijs, Atklāsmes grāmatā 20:5 mēs lasām, ka Kristus dod mums jaunu garīgu dzīvību šobrīd, bet mūsu ķermeniskā, miesiskā augšāmcelšanās norisināsies tad, kad Viņš atgriezīsies Tiesas dienai.

DIEVA UZTICAMIE SOLĪJUMI

Ticēsim nevis Darbija herētiskajai maldu cerībai, bet gan paļausimies uz Dieva uzticamajiem solījumiem. Jā gan, mums būs jācieš, līdz Kristus nāks godībā. Patiesībā visvairāk savas ticības dēļ kristieši ir iznīcināti tieši pēdējos 100 gados! (Atkl.6:9-11; 20:4). Tomēr Dievs uztur savu Baznīcu pat vislielākajās nelaimēs (Atkl.2:10-11). Viņš mūs “ganīs un tos [mūs] vedīs pie dzīvības pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu [mūsu] acīm” (Atkl.7:17).

Neskatoties uz ciešanām, kuras nākas piedzīvot, kristieši priecājas par to, ko Jēzus dara mūsu labā šodien! Kristībā Viņš mums dod jaunu dzīvību jau šodien (Rom.6:4-5). Ar savu vārdu Viņš mūs iedrošina un uztur ikdienas (Jņ.15:7). Svētajā Vakarēdienā Viņš pat atdod mums savu miesu un asinis. Kristus to visu piepilda jau šodien, lai atbrīvotu mūs no grēka, stiprinātu mūs ciešanās un sagatavotu savai atkalatnākšanai godībā. Tādēļ iepriecinaties! Un gaidiet tās pēdējas taures skaņas, kad “pasaules valstībā Viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam” (Atkl.11:15).

KĀ ŠĪ MĀCĪBA SASKAN AR ATKLĀSMES GRĀMATU

Atklāsmes grāmatas 8. – 11. nodaļās septiņi eņģeļi, pūšot septiņas taures, pasludina Dieva dusmas (skatīt kopsavilkumu). Pēc katras taures skaņām nāk jaunas sērgas zemes virsū: uz sauszemes, jūrā, upēs un debesīs (Atkl.8:8-13). Pēc piektās un sestās taures skaņām velns dodas uzbrukumā pret cilvēci (Atkl.9:1-12) un sākas nežēlīgs karš (Atkl.9:13-21).

Šo sērgu laikā varens eņģelis Jāni iedrošina, sacīdams, ka, Dieva tauta turpinās sludināt Evaņģēliju (Atkl.10:1-11:14). Kad skan septītā taure, visi – gan ticīgie, gan neticīgie tiek augšāmcelti, lai stātos tiesas priekšā.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.