55. Kā mums jāmīl savs tuvākais?


Atzīt Jēzu par Kungu un Dievu

“Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.” [Ap.d.4:12]

Atzīt Jēzu par Kungu un Dievu

Liksim un noguldīsim visu savu uzticību un pārliecību Jēzū Kristū. Ja Kungam labpatiks mani paņemt no šīs pasaules šajā brīdī, vai rīt, vai citā Viņam vēlamā laikā, es atzīstu un vēlos arī turpmāk atzīt Jēzu Kristu par manu Kungu un Dievu.

Ne tikai Raksti vien man māca, atzīt Jēzu par manu Kungu un Dievu, bet daudz un dažādas pieredzes mani par to ir pārliecinājušas, kad Jēzus vārds man bieži ir palīdzējis tad, kad neviena radība nevarēja palīdzēt un mierināt.

Tādējādi manā priekšā ir Vārds un darbi, Raksti un pieredze.

Mīlošais Kungs to visu man ir devis bagātīgi. Es esmu izturējis daudz pārbaudījumu un kārdinājumu, bet tie visi ir bijuši man nepieciešami un nākuši par labu.

Garīgie pārbaudījumi māca kā Kristus ir noderīgs. Un pieredzes pavisam noteikti liek man stipri ticēt, ka Svētie Raksti ir nekļūdīgs Dieva Vārds, kā arī dara šos Rakstu vārdus man pavisam uzticamus, proti, kad Pestītājs saka: “Ko Tu Man esi devis, pasargāju, ka neviens nav pazudis.” [Jņ.17:12] Un:”Kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.” [Jņ.6:37]

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.