168. Kādēļ Dievs tev dara visu labu?


Atšifrēti hieroglifi

Kā ziņo zviedru laikraksts “Dagen” sadarbībā ar “Latvijas Kristīgo Radio”, dažādos izrakumos tiek atrasti jauni pierādījumi Bībeles notikumu un tekstu autentiskumam.

Tā Amerikas valodu pētniekam Rihardam Šteineram ebreju Yeshiva universitātē izdevies identificēt senāko semītisko tekstu, kāds jebkad atrasts.

Tas ir 5000 gadus vecs ieraksts, kas iegravēts vienā no Ēģiptes piramīdām. Tā ir ķēniņa Unas piramīda Sakarā, kas celta 2500.gadā pirms Kristus dzimšanas.

Šo uzrakstu gan atrada jau pirms simts gadiem, bet līdz šim nebija to izdevies atšifrēt, jo tas, lai gan rakstīts ar ēģiptiešu hieroglifiem, nelīdzinājās citiem ēģiptiešu tekstiem.

Šis uzraksts ir liecība senai semītu un kanāniskai valodai, no kuras vēlāk izveidojās ebreju valoda. Šajā tekstā sastopami vārdi, ko var atrast arī Bībelē.Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Atšifrēti hieroglifi”

  1. Naru:


    “Šajā tekstā sastopami vārdi, ko var atrast arī Bībelē.”

    …tādi, kā “un”, “lai”, “jo”, “bet” =)

    Nevarēju noturēties ;)Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.