325. Vai no draudzes izslēgts loceklis var tikt uzņemts atpakaļ draudzē?


Atpestīšana no ļauna

Kādēļ mēs lūdzam: “Atpestī mūs no ļauna”?

Atpestīšana no ļauna


Pestītājs neskubina mūs lūgt tikai par mums pašiem, bet Viņš vēlas, ka mūsu sirdī būtu arī rūpes par mūsu tuvākiem un visu pārējo kristiešu vajadzībām.

Un, kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi. [1.Kor.12:26]


Kristīgā Mācība »

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

  * - ievadot atsauci ar linku, tā var parādīties ne uzreiz