154. Kādēļ mēs saucam Dieva pirmo personu par Tēvu?


Atgriezts cilvēks

Bībele atgriešanos sauc arī par grēknožēlu. Neviens lai nešaubās, ka Bībele grēknožēlu uzskata par ļoti nozīmīgu. Savu sludināšanu Jēzus sāka ar aicinājumu: atgriezieties, nožēlojiet grēkus un ticiet Evaņģēlijam! Un Viņš ir teicis ļoti skarbus vārdus: ja jūs neatgriezīsities, jūs visi iesit pazušanā.

Atgriezts cilvēks


Atgriešanās ir tas pats, kas nākt pie Jēzus. Atgriezts ir ikviens cilvēks, kas tic Jēzum un kam tādēļ ir līdzdaļa Viņā. Atgriezts ir tas, kas ir vienībā ar Jēzu, kas ir Viņa miesas loceklis, zars pie Viņa vīna koka, kas ir saņēmis grēku piedošanu un mūžīgo dzīvošanu Viņa vārdā.

Bet kā gan zināt, vai esi atgriezts un apžēlots?

Uz šo jautājumu vispirms jāatbild, ka nav arī domāts, lai cilvēks visu zinātu tik droši, ka varētu palikt mierīgs un vairs neraizēties. Tā vietā šī pārliecība ir jāmeklē un jāgūst dienu no dienas. Īstā atbilde ir atrodama tad, kad cilvēks kā grēcinieks nāk pie Kristus, ticībā piemin savu Kristību, dzird grēku piedošanas vārdus, sastop savu Glābēju Svētajā Vakarēdienā, uzklausa Dieva vārdu un lasa savu Bībeli, ticībā uzlūkojot Dieva apsolījumus.

Tam, kas vēlas tikt atgriezts un dzīvot ikdienas grēku nožēlā un piedošanā, vispirms ir cieši jāturas pie Dieva žēlastības līdzekļiem, jālieto Dieva vārds un lūgšanas, jāgūst stiprinājums Svētajā Vakarēdienā, jābūt uzticīgam savā ikdienas aicinājumā un pastāvīgi jācīnās pret veco cilvēku. To darot, cilvēks var būt drošs, ka Dievs tiešām dara Savu – iesāk un pabeidz Savu labo darbu līdz Jēzus Kristus dienai.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.