352. Kādā nolūkā mēs baudām Svēto Vakarēdienu?


Atgriešanās izpausmes

Kā izpaužas patiesa atgriešanās?

atgriešanās izpausmes


Patiesa atgriešanās izpaužas labajos darbos.

Viņš sevi ir nodevis par mums, lai mūs izpirktu no visas ļaundarības un šķīstītu sev par izredzētu tautu, dedzīgu uz krietniem darbiem. [Tit.2:14]

Ne augšup tie vēršas, tie ir kā vaļīgs loks, to augstmaņi no zobena kritīs savas negantās mēles dēļ – tas par viņu muldēšanu Ēģiptes zemē! [Hos.7:16]

Vai šāds ir gavēnis, ko es pieņemtu, diena, kad cilvēkam vārdzināt sevi, kad galvu liec kā niedri, tērpj maisu un pīšļiem kaisās? – Vai to jūs saucat par gavēni, Kungam tīkamu dienu! Vai ne šāds ir gavēnis, ko es pieņemtu, – kad tiek atraisītas apspiestības važas, kad noņem spaidu jūgu, kad apspiesto atlaiž brīvībā un sarauj visas saites! Un tāds, kad ar izsalkušo tu dali savu maizi, kad nabagu un bezpajumtnieku tu ieved namā, kad ieraugi kailo un apģērb viņu, kad nenovērsies no otra, kas tāds kā tu pats. [Jes.58:5-7]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.