90. Kas ir laulība?


Apsver vai ne… Doties Misijā?

Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: “Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt.” (Mt.2:1-2)

Apsver vai ne... Doties Misijā?


Vīri, kas ieradās no austrumu zemes, bija astrologi. Viņi ticēja, ka, vērojot zvaigžņotās debesis, iespējams saskatīt un pareģot nākotni. Zīlēšana zvaigznēs ir viens no maģijas paveidiem, no kā Bībele strikti norobežojas. Dieva tautai tādas lietas nav atļautas (Jes. 47:13).

Taču Tas Kungs šos ļaudis veda uz Israēla zemi, lai viņi sameklētu jūdu ķēniņu. Šis stāsts patiesi ir ļoti zīmīgs.

Ko tas vēsta?

Pirmkārt, mēs redzam cilvēkus, kuri ieradās Jēzus dzimšanas vietā, sekojot vienīgi tai niecīgajai gaismiņai, kas viņiem bija dota.

Otrkārt, šis stāsts norāda uz Israēla tautā valdošo attieksmi. Izdzirdējis par jaundzimušo, ķēniņš Herods pārbijās un viņa pirmā doma bija Jēzu nogalināt. Pat jūdu rakstu mācītāji, kuri labi zināja, ka Mesijam jāpiedzimst Betlēmē, neuzskatīja par vajadzīgu mērot īso ceļu no Jeruzālemes, lai pārliecinātos, vai tiešām tā ir noticis.

“Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma” (Jņ.1:11).

Mums ir svarīgi pārbaudīt pašiem sevi. Vai esam Viņu uzņēmuši?

Šis notikums apliecina, ka cilvēki pat ar niecīgām zināšanām ir nākuši pie Jēzus, tiklīdz par Viņu dzirdējuši. Turpretī mēs, kas par Viņu esam dzirdējuši un mācījušies daudz vairāk, esam tik gausi un joprojām vilcināmies uzņemt savu Glābēju.

Gudrie vīri no austrumu zemes mums liek nopietni aizdomāties.

Turklāt ņemsim vērā vidi, no kuras viņi bija nākuši. Šie vīri nāca no austrumiem, kas daudzējādā ziņā pārstāv tautas, pie kurām vērojama ļoti spēcīga reliģiska interese. Diemžēl Jēzus Evaņģēlijs šajās austrumu tautās nav varējis dziļi iesakņoties un nest daudz labu augļu.

Lūgsim Dievu, lai arī pie viņiem atvērtos durvis un cilvēku sirdis pievērstos Jēzum. Arī mūsu baznīcai ir dots aicinājums un liels misijas uzdevums austrumos.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.