356. Kad mēs esam patiesi sagatavojušies un cienīgi piedalīties Svētajā Vakarēdienā?


Apslēpts tam, kas atradis

Tanī pašā laikā Jēzus iesāka runāt un sacīja: “Es Tev pateicos, Tēvs, debesu un zemes Kungs, ka Tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem, un tās esi zināmas darījis bērniem. Patiesi, Tēvs, jo tā Tavs labais prāts ir noticis Tavā priekšā.” (Mt.11:25-26)


Tautas priekšstāvji un vadītāji parasti pie Jēzus nenāca, jo Viņš tiem nebija vajadzīgs. Viņi uzskatīja, ka Jēzus sludināšana ir muļķības. Parasti Jēzum piebiedrojās vienkārši ļaudis “bez augstākās izglītības” vai sociālā stāvokļa.

Jēzus par to nesūdzējās. Gluži otrādi – Viņš slavēja Dieva labo prātu.

Tieši tā bija atklājusies Dieva žēlastība pret cilvēkiem, kuriem pašiem nebija nekā cita kā vien trūkumi, vajadzības, posts un nabadzība. Turpretī tie, kas savās acīs bija bagāti, gudri un saprātīgi, no Viņa nesaņēma neko. Tāds bija Dieva labais prāts un lēmums.

Iedomājies, ja viss būtu citādi: ja Debesu valstībā varētu iekļūt tikai izglītotie un labi situētie! Tomēr, paldies Dievam, tā nav un debesis ir atvērtas visiem. Jēzus aicina visus, kas sevi apzinās par trūcīgiem un nabadzīgiem, un rāda viņiem Dieva žēlastību.

Šajos Svēto Rakstu vārdos atklājas ne tikai Dieva žēlastība, bet arī Viņa tiesa un sods. Jēzus apgalvo, ka Dievs ir apslēpis Savu prātu gudrajiem un prātniekiem un pasludinājis nosodījumu pār visu cilvēcisko gudrību un spriedumiem, kas nostājas pret Dievu un Viņa vārdu. Dievs to visu nolād kā vistīrāko muļķību.

“Jo, kad pasaule ar savu gudrību Dievu Viņa gudrībā neatzina, tad Dievam labpatika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. Jūdi prasa zīmes, un grieķi meklē gudrību. Bet mēs sludinām Kristu, krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība, bet tiem, kas aicināti, tiklab jūdiem, kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība. Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka” (1.Kor.1:21-25).

No Jēzus teiktā secināsim: mums allaž ir jāklausās Viņa vārdos. Lai zūd visa cita gudrība, kas atrodas zem Dieva sprieduma! Tikai Dieva vārds ir skaidra gaisma, kurai mums jāseko. Dieva vārdos pat nepraša neapmaldīsies (Jes.35:8).

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.