2. Kas ir Mazais Katehisms?


Apkārtējie cilvēki – Dieva dāvana

Uzmanīgi ieskatieties Džovanni Lanfranko gleznā Elija saņem maizi no atraitnes Sareptā. Patiesā līdzjūtībā atraitne sniedz maizi izsalkušajam pravietim Elijam, kurš stiepj roku, lai to saņemtu (1.Ķēn.17:8-16). Protams, ka Dievs apgādāja Eliju ar šīs atraitnes rokām, bet viņš varēja saņemt patiesu līdzjūtību vien tāpēc, ka bija izstāstījis atraitnei savu vajadzību. Tā kā Dievs arī par jums gādā, izmantojot jūsu tuvākos, jūs, mīlot savu tuvāko, varat viņam atklāt savu vajadzību.

Apkārtējie cilvēki – Dieva dāvana

DIEVS PAR JUMS GĀDĀ AR CITU CILVĒKU PALĪDZĪBU

Vispirms mēs par Eliju Bībelē lasām, ka viņš pēc Dieva pavēles pasludina sausumu (1.Ķēn.17:1), no kā nācās ciest arī pašam Elijam. Tad Dievs lika viņam doties uz austrumiem no Jordānas, kur kraukļi viņam nesīs barību un viņš varēs dzert upes ūdeni (1.Ķēn.17:2-7).

Kad upe izsīka, Dievs turpināja gādāt par Eliju, bet jau cilvēkiem ierastākā veidā. Dievs pavēlēja Elijam meklēt palīdzību pie kādas atraitnes svešā zemē: “Celies un dodies uz Sareptu, kas pieder pie Sidonas, un apmeties tur; Es, lūk, pavēlēšu kādai atraitnei tur tevi apgādāt ar uzturu” (1.Ķēn.17:9). Kad Elija nonāca Sareptā, viņš sarunā atklāja atraitnei savu vajadzību, palūdzot ūdeni (1.Ķēn.17:10) un lūdzot izcept viņam mazliet maizes (1.Ķēn.17:11,13). Elija par savu vajadzību izstāstīja atraitnei, un Dievs, izmantojot viņas darbu, nodrošināja Eliju ar to, kas viņam bija nepieciešams.

Tā kā Dievs gādāja par Eliju, arī jums nav jāraizējas par to, ko ēdīsiet vai ko dzersiet, vai ar ko ģērbsieties. “Jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag” (Mt.6:32), un Viņš atver Savu roku un paēdina visus dzīvos (Ps.145:16). Debesu Tēvs jūs apgādā ar citu cilvēku starpniecību – tie ir zemnieki, maizes cepēji, drēbnieki, tirgotāji un daudzi citi.

DIEVS VĒLAS, LAI JŪS MĪLAT SAVU TUVĀKO UN ATKLĀJAT VIŅAM SAVAS VAJADZĪBAS

Tāpat kā Eliju, Dievs mudina arī jūs pastāstīt par savām vajadzībām citiem, lai viņi varētu par tām gādāt, un, nesdami “cits cita nastas, tā jūs piepildīsit Kristus likumu” (Gal.6:2).

Iespējams, jūs nelūdzat palīdzību, baidīdamies tikt noraidīts vai izskatīties vājš. Varbūt lepnums liedz jums lūgt palīdzību, jo jūs vēlaties, lai jūs uzskata par stipru un neatkarīgu cilvēku. Tomēr, kad Jēzus Kristus ir jūs padarījis par daļu no Savas miesas – baznīcas, “mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi” (Rom.12:5), un Viņa baznīcā Jēzus “pilnīgā mīlestība aizdzen bailes” (1.Jņ.4:18). Tāpēc jums nav jābaidās no sava tuvākā, jūs varat viņu pieņemt kā Dieva dāvanu, kas sūtīta jums palīdzēt.

JŪSU TĒVA “MAIZE” PALĪDZ JUMS PAĻAUTIES UZ SAVU TUVĀKO

Dievs Elijam apsolīja ar atraitnes starpniecību gādāt par viņu, un tas Eliju iedrošināja atklāt savu vajadzību. Tāpat arī jums Dievs apsola, ka Viņš vienmēr par jums gādās ar jūsu varenākā un labākā tuvākā – Jēzus Kristus starpniecību. Viņš ir nācis “jūsu vidū kā tāds, kas kalpo” (Lk.22:27). Svētajā Vakarēdienā Viņš ir “Dieva maize.., kas nāk no debesīm un pasaulei dod dzīvību” (Jņ.6:33). Vēl vairāk – Jēzus jums kalpo un gādā par jums arī caur jūsu tuvākajiem, kā Viņš to norāda Mt.25:40: “Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.” Jēzus grib, lai tuvākie palīdz jums jūsu vajadzībās!

Jūs varētu sekot Elijas labajam piemēram un, mīlot savu tuvāko, izstāstīt viņam par savām vajadzībām. Neizmantojiet savu tuvāko bez vajadzības un savtīgiem mērķiem, bet pateicieties Debesu Tēvam, ka Viņš jums ir devis jūsu tuvākos, kas spēj jums palīdzēt. Ar jūsu tuvāko palīdzību “Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū” (Fil.4:19).

    Debesu Tēvs, Tu zini, ka man ir vajadzīgs apģērbs un apavi, ēdiens, dzēriens un mājas. Palīdzi man paļauties uz to, ka Tu par mani gādā ar citu cilvēku starpniecību, un dod man drosmi lūgt savam tuvākajam palīdzību, kad man tā ir nepieciešama. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.