339. Kas ir mīlestības bikts tuvākā priekšā?


Āķīgi jautājumi Dievam

“Jo, cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir Viņa žēlastība pret tiem, kas Viņu bīstas. Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu Viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums; kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā Tas Kungs apžēlojas par tiem, kas Viņu bīstas.” [Ps.103:11-13]

Āķīgi jautājumi Dievam

Debesis ir Dieva tronis, raksta Jesaja, tādēļ Viņš var sniegties tālu pāri debesīm. Zeme ir viņa kāju pamesls, tādēļ Viņam katrā ziņā jābūt visā pasaulē, kā saka vārdi: “Kur būtu tāda vieta, kas Man derētu par dusas vietu? Visu pasaules visumu taču ir radījusi Mana roka, saka Tas Kungs, bet Es uzlūkoju nabagu un kam sagrauzts gars un kas Manu vārdu bīstas.” [Jes.66:1-2] Proti, Viņš saka, ka tie, kas Manu vārdu bīstas, ir tie, kuros būs mana dusas vieta, bet nu tie ir izkaisīti pasaulē.

Ja Viņš pilda visas lietas, tad Viņam noteikti jābūt visās vietās, garīgi savā Vārdā un Sakramentos. Tādēļ, kas grib būt vieds Dieva priekšā, lai mācās Dieva Vārdu, un bīstas Dievu, jo “bijība Tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums.” [Ps.111:10]

Ļaujiet viņam bīties tā, ka viņš cer uz Dieva laipnību. Ja kāds jautās, kādēļ Dievs pieļauj cilvēku nocietināšanu un krišanu mūžīgās elles mokās, tad lai viņš jautā arī, kādēļ Viņš nesaudzēja savu vienīgo Dēlu, bet nodeva to krusta nāvē par mums visiem?

Tas pavisam noteikti ir nevis dusmu vai niknuma, bet viņa mīlestības apliecinājums mums, nabaga ļaudīm.

Šādi jautājumi nevar tikt atbildēti labāk, kā ar pretjautājumu. Tādēļ pieņem Viņa labo gribu, nevis spekulē ar Viņa vārdiem un darbiem.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.