13. Kāds ir Dieva likuma saturs?


Agrāko laiku ticības apliecības palīdz šodien

Attēls rāda kāda dokumenta lasīšanu. Šis vienkāršais dokuments neatgriezeniski izmainīja Rietumu civilizācijas gaitu! Pazīstamais Jēlas universitātes vēsturnieks Rolands Beintons ir teicis, ka Augsburgas ticības apliecības nolasīšana 1530.gada 25.jūnijā vairāk nekā jebkurš cits notikums uz visiem laikiem sašķēla Rietumu civilizāciju.

Agrāko laiku ticības apliecības palīdz šodien

Lai pilnībā izprastu, kas notiek šajā attēlā, jāatgriežas 1517.gadā – trīspadsmit gadus pirms attēlotā notikuma. 1517.gada 31.oktobrī Mārtiņš Luters izkāra savas 95 tēzes par sagrozīto baznīcas mācību un praksi.

Lutera idejas izplatījās ātri, bet tāpat arī ar opozīcijas idejas. Dedzībā pēc patiesības Luters piešķīla dzirksti, kurai bija jāizraisa eksplozija. Tā gruzdēja trīspadsmit gadus, un eksplozija bija Augsburgas ticības apliecības nolasīšana 1530.gada 25.jūnijā.

Kādēļ šāda vēsturiska eksplozija notika? Kādēļ tik daudz karstu strīdu un pretestības? Gluži kā cilvēka miesa drudzī un krampjos cenšas atbrīvoties no slimības vai infekcijas, tāpat arī patiesībai saduroties ar maldu mācību izraisās liels karstums un cīņas.

KONTRAVERSE RADA KRISTOCENTRISKU TICĪBAS APLIECĪBU

Eiropas imperators Lutera laikā Kārlis V centās izvairīties no konflikta starp patiesību un infekciju baznīcā. Tāpēc imperators aicināja Luteru un viņa sekotājus celt priekšā savu ticības apliecību. Attēlā redzami Lutera sekotāji, lasot Augsburgas ticības apliecību – pirmo no ticību apliecinošiem dokumentiem, kuri noteica luterisko kristiešu ticību. Publiskā nolasīšana lika konfliktam uzliesmot vēl spēcīgāk, un tas veicināja vēl vairāku Bībelē pamatotu luterisko kristiešu ticības apliecību rašanos. 1580.gadā šīs ticības apliecības tika apvienotas Konkordijas [Vienprātības] grāmatā. Šie dokumenti ir būtiski ikvienai paaudzei, un tie kalpo par modeli citām ticību apliecinošām grupām.

VĒSTURISKĀS TICĪBAS APLIECĪBAS PALĪDZ NOSKAIDROT PATIESĪBU

Visā pasaulē cilvēki meklē Bībelē pamatotu reliģiju, kas viņiem palīdzētu atšķirt patiesību no maldiem. Konkordijas grāmata jums palīdzēs palikt ticībā, kas pamatota Bībelē, tā ka maldu mācības nespēs jūs samulsināt vai pārņemt jūsu prātu. Luterāņu Konkordijas grāmata ir skaidru ticības apliecību apkopojums, kas nemitīgi atsaucas uz Dieva vārdu un satur daudz paskaidrojošu līdzību. Tā kā šīs skaidrās vēsturiskās ticības apliecības pamatotas Bībelē, tās palīdzēs jums izprast tādus jautājumus, kā piemēram – Kas ir Dievam tīkama ticība? Kā es varu iegūt stipru ticību? Vai ir nozīme lūgties par mirušajiem? Kāpēc ir svarīgi Svēto Vakarēdienu saņemt regulāri? Vai Kristība glābj? Vai labie darbi nepieciešami pestīšanai? Šajā grāmatā ir arī plašs indekss, kas palīdzēs Bībelē atrast atbildes uz daudziem jo daudziem citiem jūs interesējošiem jautājumiem par dzīvi un ticību.

Konkordijas grāmata detalizēti izskaidro Desmit baušļus, Apustuļu ticības apliecību, Kristību, Svēto Vakarēdienu un daudzas citas svētīgas mācības, kas nākušas no Kristus, apustuļiem un praviešiem.

BALSTIET SAVU DZĪVI KONTRAVERŠU UGUNĪS MARTĪRU ASINĪS PĀRBAUDĪTĀS TICĪBAS APLIECĪBĀS!

Šīs vēsturiskās apliecības nav rakstījuši no pasaules noslēgušies akadēmiķi. Šo apliecību sarakstītāji bija bezizejas situācijā, pakļauti asiņainām vajāšanām, pat nāvei. Viņi gribēja lai viss, kam tie tic, būtu dziļi sakņots Bībelē un Jēzus Kristus mācībā.

Ja kristīgā ticība jums ir nozīmīga, izmantojiet šīs ticības apliecības kā palīgu, kas jūs vadīs Bībeles studijās. Jēzus teica: “Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus” (Jņ.8:31-32).

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.